SALTO-YOUTH és una xarxa per trobar recursos sobre les àrees de prioritat europees en el camp de la joventut. Podràs trobar recursos sobre treball i formació i activitats per a tallers, per a recolzar el projecte “Joventut en Acció”.
Portal on pots trobar cursos de formació a Europa que s'ajusten a les teues necesitats d'aprenentatge
Portal sobre oportunitats d'aprenentatge en tot l'espai europeu.
Eina prou útil per a trobar programes d'estudi, intercanvis, etc., a tot el món.
Nou programa d'intercanvis, voluntariat europeu, etc., per al perióde 2014-2020.
Propostes d' aprenentatge innovador a Europa.
Pràctiques profesionals remunerades i no remunerades en les institucions Europees.
Beques per a práctiques a: Madrid, Barcelona, Ciutat Real i Saragossa.