Oferta de cursos i tallers organitzats per les Regidories de Joventut dels Ajuntaments d'Alaquàs, MIslata, Quart de Poblet i Xirivella
"Mirémonos" proposa al món una acció senzilla, gratuïta i revolucionària: tornar a mirar-nos.
Amb este curs pretenem informar i sensibilitzar sobre els riscos que comporten les noves tecnologies, en especial sobre les conductes addictives i els usos negatius
Amb este curs coneixerem i aprofundirem en les problemàtiques dels entorns urbans i el ressorgiment dels espais rurals i naturals.
En este curs tractarem de reconéixer el binarisme amb el qual s'ha tractat la sexualitat tradicionalment, i com eixa visió impossibilita donar pas a tota una sèrie de noves experiències personals i noves categories que estan emergint en les societats.
Es desenvoluparan l'organització, les etapes evolutives, aspectes de nutrició, la seguretat i la higiene, la programació d'activitats, el grup i la resolució de conflictes.
Conéixer i posar en pràctica les ferramentes utilitzades en el procés d'investigació i redacció d'una notícia o guió per a documental i la seua realització, mantenint sempre un enfocament crític, amé i didàctic.
A través d'este taller pretenem proporcionar ferramentes per l'aplicació pràctica de la igualtat en la vida quotidiana, sensibilitzant les persones participants sobre la necessitat d'introduir un canvi en els seus patrons de conducta
Prevenció del bullyng en activitats de temps lliure Comunicació en llenguatge de signes
Curs presencial per a obtindre el certificat de manipulador d'aliments al sector dels menjars preparats.
Taller per a orientar i desenvolupar les fases d'una novel•la. Eixes històries que sempre han rondat per la teua ment i mai no has sabut plasmar.
A partir del mes d'octubre de 2018, totes les persones jurídiques estaran obligades per llei a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics per a realitzar qualsevol tràmit de procediment administratiu
Actividades Invierno Primavera 2018 en la Casa de la Juventud de Paterna
Oferta formativa actualitzada per l'Ivaj.
Avalem Joves es un pla integral de formació i ocupació per a jóvens dirigit a millorar l'empleabilitat de la joventut de la Comunitat Valenciana.