Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals del País Valencià.
Federació estatal de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
Organització Internacional d'Estudiants i Jóvens LGTB.
És una federació de grups de distintes nacionalitats dedicats a la defensa de la igualtat de drets per a lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres (LGTB) de tot el món.