És una associació de dones feministes de la ciutat de València, hereves dels inicis del moviment feminista en aquesta ciutat.
Xarxa d'organitzacions feministes contra la Violència de Gènere.
El seu objectiu és aconseguir la igualtat i l'equitat de gènere entre dones i hòmens a través de la incidència política feminista i l'apoderament.
Moviment mundial de persones catòliques que promouen els drets de les dones, especialment els que es referixen a la sexualitat i a la reproducció humana.
Associació per als Drets de les Dones i el Desenrotllament.
Entitat de l'ONU per a la Igualtat de Gènere i l'Apoderament de la Dona.