Portal de la Generalitat Valenciana que pretén informar les persones immigrants que arriben a la Comunitat i ajudar-los en la seua integració social.
Recopilació de recursos per a treballar la interculturalitat amb joves, amb raons i arguments per combatre les actituds discriminatòries que, sovint, trobem a la nostra societat.
SOS Racisme és una associació no governamental que lluita des del 1989 en defensa dels drets humans des de l'acció antiracista.
És una ONG el fi de la qual és l'acollida i promoció de les persones migrants i possibilitar la seua integració i participació en la societat valenciana.
La legislació espanyola conferix a l'ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats) un paper rellevant per a reconéixer l'estatut de refugiat.