El portal de l'associacionisme jove valencià
Apartat d'associacionisme del web de GVA Jove
Centre de recerca especialitzat en el tercer sector, sense ànim de lucre i independent, amb la finalitat d'aprofundir i incrementar el coneixement sobre aquest sector i treballar per a la millora en el funcionament de les organitzacions no lucratives.
El seu objectiu és contribuir a la millora de la gestió de les entitats socials, recolzant la formació dels seus responsables i membres, i potenciant l'ús de les TIC en la gestió.
Web de la Fundació Horta Sud amb noves eines per al moviment associatiu: buscador d'associacions, cursos de formació, assessoria on line, ajudes i subvencions, etc.
Web personal d'una pedagoga especialista en Aprenentatge-Servei (ApS).
Web del prestigiós assessor i gestor cultural de l'Ajuntament de Barcelona que ha influït en nombroses polítiques relacionades amb la joventut, la cultura, la participació social...
Pàgina que arreplega diferents projectes i dóna la possibilitat de recolzar-los.
Portal de l'AcPpJ, associació què es va constituir amb la voluntat de recollir, defensar i promoure les reivindicacions i drets dels treballadors de les polítiques de joventut.
El CJE es una plataforma de entidades juveniles formada por los Consejos de Juventud de las Comunidades Autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal.
Espai de reflexió i acció comú de totes aquelles persones que professsionalment es dediquen a la joventut.
La plataforma de peticions. Què vols canviar?
Web amb informació per a votar des de l'exterior.