Servei gratuït d'assessorament i de formació en gestió empresarial per a jóvens menors de 35 anys que vulguen crear la seua pròpia empresa
Informació molt pràctica, claus per a montar una PIME, sol·licitar una subvenció o millorar les teues habilitats.
Per a les persones que volen emprendre, en la qual s'agrupa tota la informació que els puga ser útil per a desenrotllar i posar en marxa la seua idea de negoci i el seu projecte empresarial.