Inici > Campanyes > Mobilitat sostenible > Algunes idees globals
Algunes idees globals
Amb bicicleta
Amb Metro-València
Autobusos metropolitans
Amb taxi
Caminant
Rodalíes de Renfe
ALGUNES IDEES GLOBALS

Moures per la comarca mitjançant les connexions i formes de mobilitat sostenible a partir dels carrils bici (o vials no motoritzats), línies d’autobusos metropolitans, línies de Metro i línies de rodalies de RENFE, és ja hui possible mitjançant la malla que conformen els esmentats sistemes de transport públic i la xarxa de carrils bicis de la comarca de l’Horta. Açò permet a qualsevol persona desplaçaments segurs i realistes entre el lloc de residència i els centres d’oci, els centres escolars, les instal·lacions esportives, els llocs de treball (comerços, fàbriques, oficines, mercats...), les platges...

En aquest mapa han quedat cartografiats els tres sistemes de transport públics hui existents a la comarca, així com els carrils bicis o vials no motoritzats (els que ja es troben en servei i els que encara estan en projecte). Si hom fa una ullada intel·ligent i observadora podrà veure que combinant-los tots tres amb els carrils bicis es pot arribar a qualsevol racó de la comarca. A qualsevol no, però quasi, que no és poc!

Encara que el que deu fer cada veí i veïna de la comarca de l’Horta és localitzar el seu poble i, dintre d’ell la seua vivenda, casa, o xalet. A continuació la gent amb edat escolar deuria localitzar el seu centre escolar, les persones en edat de treballar, el seu lloc de fer feina cada dia... I així cada persona per als diferents modes de transport. Una vegada tens localitzat el lloc on vius i el lloc on vas cada dia, mira a veure amb el mapa que tens a les mans amb quin mitjà de transport pots arribar sense necessitat del cotxe privat. Segons on visques, treballes o estudies, descobriràs que pots optar per més d’un mitja de transport, altres persones diran que no hi cap mitja de transport que el porte directament de la seua residència al lloc de destí, en eixe cas el plànol mostra les possibles connexions fent ús de dos dels mitjans de transport (en zones de connexió conegudes amb el nom tècnic de punt nodals de transport). Es tractaria de fer transbordaments (com els que es fan al Metro-València, però entre altres mitjans de transport. No és tan complicat amics i amigues!

I pel que fa a la xarxa completa de transports públics metropolitans, ja es prop el moment en que tots tres serveis podran combinar-se amb una sola tarifa i per tant la xarxa que proposem en aquest full serà una realitat a nivell de les tarifes.

En conclusió, com a conseqüència de tot l’esmentat per a cada mitjà de transport públic i les bicicletes, i tal com indica i recomana el Parlament Europeu, el Club de Roma o l’Agenda 21, utilitza i gaudeix amb consciència, per anar a treballar, a l’escola, al mercat o les nits d’oci, del ferrocarril, el metro, l’autobús i el taxi), que junt a la bicicleta i el caminar, són els únics sostenibles, solidaris i ètics en aquesta societat de principis de mil·leni tan absurda que ens ha tocat viure. Bona sort.