Dades Membre
Picanya
Ajuntament de Picanya
CIF: P4619500D
Pl.Major, 16 46210
email: [email protected]
Representant al consell plenari: Mario Guillen (Regidor de Joventut)
Dades Demogràfiques (any 2012)

Habitants: 11509
Joves: 1975 (17%)
Associacions Juvenils: 1
Socis Juvenils: 19 (9 Dones, 10 Homes)

Desglosament de dades:
  Total Xiques Xics
Habitants 11509 5830 5679
Joves (15-19) 634 326 308
Joves (20-24) 673 326 347
Joves (25-29) 668 333 335