Dades Membre
Picassent
Ajuntament de Picassent
CIF: P-4619600-B
Ajuntament de Picassent 46220
la torta des l'skate park
Casa Jove LA TORTA
Adreça: C/ Clara Campoamor s/n
Telèfons:
961 222 980
Fax:
Horari: De dilluns a dissabte. D'11 a 14 hores i de 17 a 21 hores
Atenció
Voro Donat

Representant al consell plenari: Jaume Sobrela Forteza (Regidor Joventut, Cultura, Festes, Participació i Promoció Lingüística)
Dades Demogràfiques (any 2012)

Habitants: 20087
Joves: 3492 (17%)
Associacions Juvenils: 7
Socis Juvenils: 0 (0 Dones, 0 Homes)

Desglosament de dades:
  Total Xiques Xics
Habitants 20087 9926 10161
Joves (15-19) 939 482 447
Joves (20-24) 1030 492 553
Joves (25-29) 1523 477 741