Dades Membre
Barri del Crist
Mancomunitat Barri del Crist
CIF:

email:
Representant al consell plenari: