Dades Membre
Albal
Ajuntament d'Albal
CIF: 4600700A
Pça. del Jardí, 7 46470
Centre d'Informació Juvenil d'Albal
Adreça: C/ Maestro Ramon Sanchis Rovira, 9
Telèfons:
961278187
Fax:
Emails:
Horari: 00

Representant al consell plenari: David Fco Ramón Guillen (Regidor de Joventut)
Dades Demogràfiques (any 2004)

Habitants: 13959
Joves: 3232 (23%)
Associacions Juvenils: 1
Socis Juvenils: 0 (0 Dones, 0 Homes)

Desglosament de dades:
  Total Xiques Xics
Habitants 13959 6928 7031
Joves (15-19) 713 356 357
Joves (20-24) 940 476 464
Joves (25-29) 1579 787 792