Dades Membre
Aldaia
Ajuntament d'Aldaia - Regidoria de joventut
CIF: P-4602100-B
Carrer Mestre Serrano, 42 46960
email: [email protected], [email protected], [email protected]
Representant al consell plenari: Gemma Taberner Cubilles
Dades Demogràfiques (any 2011)

Habitants: 30645
Joves: 5609 (18%)
Associacions Juvenils: 2
Socis Juvenils: 0 (0 Dones, 0 Homes)

Desglosament de dades:
  Total Xiques Xics
Habitants 30645 15288 15357
Joves (15-19) 1469 683 786
Joves (20-24) 1674 804 870
Joves (25-29) 2466 1303 1163