Últimes novetats

25 d’octubre de 2022

Curs llengua de signes, nivell A!

Comença amb l'aprenentatge de la llengua de signes, adquirint un nivel A1 dins el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.