Test de Tolerància

Què penses sobre el teu nivell de tolerància ? El fet que ho indiques amb una quantitat no vol dir que siga important. És un forma d'ajudar-te a pensar. Si no ha coincidit la puntuació inicial amb el resultat final del test, et proposem reflexionar sobre el coneixement que tens de tu mateix.

La tolerància és una cosa que no es pot mesurar, només és una actitud moral i social, amb aquest exercici només preteníem estimular-te perquè reflexionares sobre aquest concepte. El que el Test de Tolerància mesura, principalment i pretén és l'autoavaluació en relació amb les distintes situacions plantejades.

És quasi impossible determinar el grau de tolerància que una persona posseeix. Depén de amb qui s'és tolerant, o sobre què. La majoria de les persones es defineixen com a tolerants, encara que no sempre és veritat.


1. Passeges per la teua ciutat i veus que ataquen el cap d'un grup de caps rapats. Què fas?
Ajude els atacants, ja ho he fet en altres ocasions
Seguisc caminant, tant em fa
Cride la policia

2. Un amic et conta un acudit insultant sobre àrabs en una reunió. Què fas?
Em ric amb tots perquè no vull trencar el bon rotllo
Me'n vaig del lloc
Li faig veure que el seu acudit és ofensiu o improcedent

3. Acudeixes al teu centre de salut, i han canviat el teu doctor/a: la persona que t'atendrà a partir d'ara, és gitana. Què fas?
Sol·licitaria el canvi de doctor/a
No ho sé, em sent confús, i decidiré després de les primeres visites
És el meu doctor, continuaré les meues visites normals

4. Creus que s'ha de prohibir als fills d'estrangers sense papers assistir al col·legi?
Sí, perquè no pertanyen al nostre país
No, però no han de rebre diploma
No, tots els xiquets tenen dret a una educació

5. La policia deté una xica en el pis del costat, que està vivint irregularment en el nostre país
M'alegre molt que estiguen netejant el nostre país d’estrangers irregulars
Pense que ella corre risc si està irregular
M'enfade molt i inicie accions per aconseguir que la deixen en llibertat

6. Completa la frase següent: Les afirmacions racistes han de ser……
…atacades amb violència.
…permeses perquè la llibertat d'expressió és important.
…atacades amb paraules.

7. A València un cotxe amb matrícula basca ha sigut pintat contra la violència.
Què opines d'això?

Crec que és un acte positiu. Que els bascos es queden al País Basc!
No és el nostre cotxe, no m'importa molt
És extremadament estúpid i molt insultant per als bascos

8. No hi ha un altre país tan bo com el nostre
És veritat, és el millor
No és veritat, encara que n’estic orgullós
Tots els països tenen aspectes positius

Exercicis >

/td>