Alguns estereotips falsos:

La inmigració és un fenomen d'aqueta època. Fals. La immigració és una constant en la història de la humanitat . Quan la majoria dels actuals immigrants va nàixer fa més d’un quart de segle van ser les mans espanyoles les que havien de travessar fronteres en recerca d’ocupació i diners. A finals dels anys 60 es deia que un de cada deu espanyols en edat de treballar era immigrant. Hui, el nombre d’espanyols que viu a l’estranger triplica la població estrangera que viu a Espanya.

Els inmigrants ens lleven el treball. Efectivament, ens lleven el treball brut. Set de cada deu immigrants no comunitaris ingressen en el nostre mercat de treball, com en altres països, a través del segment d’ocupacions més inestable i menys sol·licitat pels nadius. Els estrangers que treballen a Espanya representen el 1,6% de la població activa i, generalment, ocupen llocs de treball que, pel contrari, quedarien vacants, bé perquè són especialitzats o bé perquè són llocs mal remunerats que es desenvolupen en condicions que no serien acceptades pels espanyols.

Els inmigrants són aquestes persones que vénen a Espanya en patera. Encara que és un fet molt cridaner que les persones arrisquen la seua vida i els seus diners per arribar a les costes europees, les dades oficials ofereixen informació molt distinta sobre la seua procedència i via d’entrada. La major part de les persones immigrades a Espanya durant els últims anys no és marroquina, sinó que procedeix d’Equador i Colòmbia, i aquestes arriben en avió.


Recursos>