Algunes idees bàsiques
Perquè tingues més informació que hauries de conéixer i que pot ajudar-te a aclarir els teus prejudicis, opinions, ... o les dels altres.

Cap persona és il·legal. Tot individu és ciutadà, un ésser humà que té dret a ser tractat i nomenat com a tal. Els immigrants són part de la societat. Tots els éssers humans naixen lliures i iguals amb dignitat i drets, i contribueixen al desenvolupament i al benestar de les societats.

El racisme actual està motivat principalment per les diferències econòmiques abismals entre el Nord i el Sud.

La persecució de qualsevol grup amb identitat pròpia per motius racials, nacionals, ètnics o d’una altra índole, -apartheid-, constitueix una greu violació dels drets humans.

- Algunes persones jutgen a tots els grups sense saber-ne res. Algunes persones tenen por d’aquells que no són iguals a ells mateixos i , desafortunadament, ho expressen amb insults i tracte negatiu.

- El dret a la diferència . Totes les persones són diferents.

- Conviure i compartir amb la diversitat son vies privilegiades per a créixer i enriquir-se com a persones.

Algunes realitats >