És important que sàpies que:

55 milions d’europeus emigraren a Amèrica, Àsia i Austràlia durant la primera meitat del segle XX

Fins la segona meitat del segle XX, la immigració espanyola es dirigia fonamentalment a Sud-amèrica, on s’instal·laren entre 8 i 10 milions d’espanyols.

El 20% de la població controla el 86% de la riquesa mundial.

L’esclavitud i les pràctiques anàlogues a l’esclavitud continuen existint en alguns llocs del món.

L’Islam està vist com una amenaça per a la moral cristiana. Això ha contribuït a l’associació entre les idees “musulmanes” i “fanatisme” i al reforçament dels estereotips occidentals a prop de la societat musulmana com misògins, irracionals, ....

Els mitjans de comunicació ofereixen un tractament parcial, i en ocasions esbiaixat de la situació dels immigrants a Espanya, a través de l’ús de llenguatge estereotipat, el sensacionalisme atorgat a un tipus de notícies i la prioritat de continguts. És important ser conscient d’això i realitzar una lectura crítica de la informació que ens arriba.

L’escriptor Vargas Llosa (1996) ha assenyalat causes molt concretes que motiven el fet migratori: la fam, l’atur, la misèria, la violència, l’opressió, l’autoritarisme, el despotisme i el deteriorament estatal en un país determinat condueixen necessàriament a la recerca de la prosperitat i oportunitats, treball, futur, pau i llibertat. Així, la migració mai no pot ser vista únicament com una mera recerca material.

La Llei Orgànica de Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya – comunament coneguda com “Llei d’Estrangeria”-, no és una llei d’immigració, més bé suposa un factor d’inestabilitat i inseguretat jurídica per als immigrants, defineix un marc de drets i de deures que no és favorable a la integració, ja que situa els immigrants en una posició d’inferioritat de condicions.

La legislació en matèria d’estrangeria marca set categories ben definides per anomenar l’estada o permanència dels immigrants a Espanya. Cap d’elles implica una equiparació total de drets amb els espanyols.

- Estada per turisme (inferior a 90 dies)
- Estada per estudis
- Residència
- Treball i Residència
- Situació irregular amb empadronament
- Situació irregular (només tenen dret a l’assistència sanitària, l’educació obligatòria per als menors de 16 anys i la tutela judicial efectiva).

Agressions racistes en alguns llocs d’Europa

Gran Bretanya. Es produeix una agressió racista cada 7 minuts. Franca. Fins al 1985, més de 200 crims cap als treballadors magrebins. Alemanya. Més de 2.000 agressions racistes en 1992, amb 16 assassinats. Barcelona (ciutat). Més de 60 actes violents de caps rapats en els últims 7 anys.

Alguns estereotips falsos >