QUÉ ÉS AIXÒ DE VIURE LA DIVERSITAT I CONVIURE AMB RIQUESA?

VIURE LA DIVERSITAT perquè vivim a un país multicultural cosa que significa que compartim un mateix territori amb diferents cultures.

CONVIURE AMB RIQUESA perquè la presència d’immi-grants ens enriqueix a cadascun de nosaltres i al nostre país.

IDEES PER A LA INTERCULTURALITAT perquè com bé sabem, de vegades la convivència no és fàcil i per això en algunes ocasions sorgeixen conflictes, l’interculturalitat proposa actuacions per aconseguir que la coexistència es plantege com una convivència fructífera i enriquidora, basant-se en l’intercanvi entre persones o grups de dife-rents cultures.