Test de Tolerància

Totes les persones són diferents. La majoria de vegades això resulta agradable o estimulant, però el "ser diferent" de la gent, pot ser la causa de malentesos i conflictes. La qüestió és: com pot la gent conviure en un món de diferències? On estan els límits i qui els determina?

Posa't a prova!

Decideix el grau de tolerància que creus que tens en una escala de 0 a 80.

0
20
40
60
80
MOLT INTOLERANT
MOLT TOLERANT

Una vegada decidit el teu grau de tolerància ja pots començar el test. Et proposem que respongues a una sèrie de preguntes perquè pugues autoavaluar-te en relació als teus valors i determines quin és el teu grau d’acceptació a la diversitat cultural.
Al final del test trobaràs els resultats. > Fes clic ací per começar el test