Galeria

Personal Tècnic

Cada municipi que forma part de la Xarxa aporta, com a mínim, una persona del seu equip tècnic per a dur a terme la programació de la Comissió de Corresponsals.
20210707_115208