Municipi

Centre d'Informació juvenil
Adreça: C/ Major, 28-baix
Telèfons:
  • 961301571
Fax: 961301571
Horari: Mati: dilluns a divendres 10:00 a 14:00 h. Vesprades: dilluns a dijous 17:00 a 20:00 h