Municipi

Centre d'Informació Juvenil
Adreça: C/ Les Escoles, 2
Telèfons:
  • 96 145 20 36
Fax: 96 145 28 18
Horari: mati: dilluns a divendres de 10 a 13:30h vesprades: dimarts, dimecres i dijous de 17 1 20:00h