Municipi

montaje
Casal Jove de Sedaví
Adreça: C/ San Vicent n-60 baix
Telèfons:
  • 963765749
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14h. i de dilluns a dimecres de 16h. a 20h.