Municipi

CasesdeJoventutNou
Casa de Joventut L'Amagatall.
Adreça: C/ Adolfo Giménez del Río i Tasso, 6
Horari: 17:00 - 20:00