Municipi

Novetats

26 de novembre de 2020

Realització i control de projectes i activitats

Taller pràctic per a fer més fàcil l'elaboració de projectes d'activitats, posar a l'abast de les associacions i col·lectius eines que ajuden a donar forma als seus programes d'actuacions i buscar els mitjans per a realitzar-los
18 de novembre de 2020

EINES Educació en valors i drets humans

Adquirir coneixements i competències didàctiques sobre educació en valors per a planificar amb rigor activitats i enriquir de manera eficaç la visió del món de xiquets/es i joves.
14 de novembre de 2020

EINES Diversitat funcional, oci i temps lliure

Activitat formativa sensible a les necessitats de persones amb diversitat funcional, amb l'objectiu de formar als professionals que treballen el sector del temps lliure i afavorint així la seua inclusió de manera normalitzada en les activitats d'oci.
13 de novembre de 2020

Curs de Monitor/a de temps lliure (MAT)

Curs de Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)
13 de novembre de 2020

EINES Millorar transparència de la nostra entitat

La transparència com a necessitat i bona pràctica. Les associacions estan obligades a fer públics els seus comptes, els seus programes i activitats així com fer publicitat dels ingressos per subvencions i ajudes públiques que reben
12 de novembre de 2020

EINES Educadora de menjadors escolars - PRESENCIAL

Planificació de l'activitat educativa, dinàmica de grups, jocs grupals, intel·ligència emocional… aplicats al temps lliure en els centres educatius i, especialment, als menjadors escolars. És opcional la tramitació del carnet de manipulador d'aliments
10 de novembre de 2020

EINES Iinfluencers recerca de missatges d'igualtat

Una mirada crítica i reflexiva sobre l'univers del nou perfil de les xarxes socials: Influencers, que amb repercussió mediàtica arriben de manera senzilla i directa a milers de joves. Al mateix temps, podem aprendre a aprofitar el seu potencial pedagògic.
09 de novembre de 2020

Les xarxes socials en el treball de les monitores

Facilitar instruments i estratègies de treball en xarxes socials per al treball de grups en el temps lliure. Com funcionen les xarxes socials, els perills que tenen i els avantatges i les possibilitats del treball de dinamització en les XXSS
07 de novembre de 2020

EINES. Curs de primers auxilis

Formació bàsica, per a conéixer unes nocions mínimes d'actuació en situacions d'emergència en el desenvolupament d'activitats d'oci i temps lliure. Tècniques de primers auxilis, RCP, tractament d'hemorràgies, ennuegades, contusions...
03 de novembre de 2020

EINES. Eines per a la detecció de desigualtats

Eines per fer visible allò que pot semblar invisible a molts àmbits, com els micromasclismes, les desigualtats en el cinema i la televisió, en la publicitat,... i parlarem de violència de gènere en l'adolescència,…tot acompanyat de recursos audiovisuals
28 d'octubre de 2020

EINES Treballar en grup, claus per al funcionament

Treballar en grup, claus per entendre el funcionament dels grups. Anàlisi i gestió del conflicte
28 d'octubre de 2020

EINES. Tardor - Hivern 2020

Formació per a la dinamització juvenil
12