Municipi

Novetats

07 de juliol de 2021

Trobada de Corresponsals de Joves.net

50 joves de 9 municipis del Consorci Xarxa JOVES.net participen de la Trobada de Corresponsals, els dies 7 y 8 de juliol.
07 d’abril de 2021

Horta Neta 2021

Nou propostes, d'activitats a l'aire lliure al programa d'activitats per al coneixement, millora i conservació del medi ambient organitzada pel Consorci intermunicipal Xarxa Jove.Net.