Municipi

Dades membre

Picanya

Ajuntament de Picanya
CIF: P4619500D
Adreça: Pl.Major, 16
CP: 46210
Centres

Punt d'Informació Juvenil

Adreça: Pl. Major, 16
Telèfons:
  • 961594460
  • 961592686
Fax: 961591846
Horari: 00
Representants
Representant al consell plenari: Mario Guillen i Rodríguez (Regidor de Joventut)
Dades Demogràfiques (any 2019)
Habitants 11901
Joves 1894 (15%)
Associacions Juvenils 1
Socis Juvenils 19 (9 Dones, 10 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 11901 6007 5679
Joves (15-19) 625 302 308
Joves (20-24) 591 391 347
Joves (25-29) 678 338 335