Municipi

Dades membre

Picassent

Ajuntament de Picassent
CIF: P-4619600-B
Adreça: Ajuntament de Picassent
CP: 46220
Centres
Casa Jove LA TORTA

Casa Jove LA TORTA

Adreça: C/ Clara Campoamor s/n
Telèfons:
  • 961 222 980
Horari: De dilluns a dissabte. D'11 a 14 hores i de 17 a 21 hores
Representants
Representant al consell plenari: Jaume Sobrela Forteza (Regidor Joventut, Cultura, Festes, Participació i Promoció Lingüística)
Dades Demogràfiques (any 2012)
Habitants 20087
Joves 3492 (17%)
Associacions Juvenils 7
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 20087 9926 10161
Joves (15-19) 939 482 447
Joves (20-24) 1030 492 553
Joves (25-29) 1523 477 741