Municipi

Dades membre

Sedaví

Ajuntament de Sedaví
CIF: P-4622500-I
Adreça: Pl/ Jaume I n-5
CP: 46910
Centres
Casal Jove de Sedaví

Casal Jove de Sedaví

Adreça: C/ San Vicent n-60 baix
Telèfons:
  • 963765749
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14h. i de dilluns a dimecres de 16h. a 20h.
Representants
Representant al consell plenari: Salvador Ramon De Pablo (Regidora de Joventut i Participació Ciutadana)
Dades Demogràfiques (any 2003)
Habitants 8641
Joves 2081 (24%)
Associacions Juvenils 0
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 8641 4366 4275
Joves (15-19) 534 269 265
Joves (20-24) 763 365 398
Joves (25-29) 784 383 401