Municipi

Centres
Casal Jove de Sedaví

Casal Jove de Sedaví

Adreça: C/ San Vicent n-60 baix
Telèfons:
  • 963765749
  • 617929571
Horari: De dilluns a divendres: Matins d'11 a 14h i vesprades de 16:30 a 20h.
Representants
Representant al consell plenari: Javier Pérez Ochs (Regidor de Medi Ambient, Mobilitat, Joventut i Associacions.)
Dades Demogràfiques (any 2003)
Habitants 10493
Joves 1517 (14%)
Associacions Juvenils 0
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 10493 745 772
Joves (15-19) 565 267 298
Joves (20-24) 478 239 239
Joves (25-29) 474 239 235