Municipi

Dades membre

Silla

Regidoria d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Silla
CIF: P-4623200-E
Adreça: Pl. del Poble, 1
CP: 46460
Centres
Espai Jove Silla

Espai Jove Silla

Adreça: Camí Alteró 3
Telèfons:
  • 963121144
Horari: De 12 a 14 i de 17 a 20 hores de dilluns a divendres
Representants
Representant al consell plenari: Amparo Alapont (Regidora de joventut)
Suplents:
Dades Demogràfiques (any 1998)
Habitants 15880
Joves 4179 (26%)
Associacions Juvenils 0
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 15880 0 0
Joves (15-19) 1387 0 0
Joves (20-24) 1494 0 0
Joves (25-29) 1298 0 0