Municipi

Dades membre

Xirivella

Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Xirivella
CIF: P-4611200-I
Adreça: Pl. Concordia, 1
CP: 46950
Centres
Centre Jove

Centre Jove

Adreça: c/ Levante UD num 2
Telèfons:
  • 963832579
Horari: Dilluns a divendres .11 a 14 i 17.30 a 20.30 hores
Representants
Representant al consell plenari: Michel Montaner Barbel (Alcalde-President)
Dades Demogràfiques (any 2019)
Habitants 30014
Joves 4940 (16%)
Associacions Juvenils 3
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 30014 15154 14860
Joves (15-19) 1612 750 861
Joves (20-24) 1659 0 0
Joves (25-29) 1669 0 0