Municipi

Dades membre

La Pobla de Farnals

Ajuntament de La Pobla de Farnals
CIF: P-4620100-J
Adreça: C/ Les escoles nº 2
CP: 46139
Centres

Centre d'Informació Juvenil

Adreça: C/ Les Escoles, 2
Telèfons:
  • 96 145 20 36
  • 670 08 14 22
Fax: 96 145 28 18
Horari: mati: dilluns a divendres de 10 a 13:30h vesprades: dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20:00h
Representants
Representant al consell plenari: Dolors Fontestad Tortosa (Regidor de Cultura,Tradicions, Infància i Joventutoventut)
Dades Demogràfiques (any 2007)
Habitants 7293
Joves 1494 (20%)
Associacions Juvenils 0
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 7293 3553 3740
Joves (15-19) 365 172 193
Joves (20-24) 440 228 212
Joves (25-29) 689 324 365