Municipi

Dades membre

Albal

Ajuntament d'Albal
CIF: 4600700A
Adreça: C/ Tabacalera s/n
CP: 46470
Centres

Casal Jove Albal

Adreça: C/ Tabacalera s/n
Telèfons:
  • 600919490
  • 961273002
Horari: 16'00h a 20'00h de diluns a divendres
Representants
Representant al consell plenari: Anna Duato Albert (Regidora de Joventut)
Dades Demogràfiques (any 2004)
Habitants 13959
Joves 3232 (23%)
Associacions Juvenils 1
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 13959 6928 7031
Joves (15-19) 713 356 357
Joves (20-24) 940 476 464
Joves (25-29) 1579 787 792