Municipi

Dades membre

Aldaia

Ajuntament d'Aldaia - Regidoria de joventut
CIF: P-4602100-B
Adreça: Plaça Constitució, 1
CP: 46960
Webs:
Centres
Gent Jove

Gent Jove

Adreça: Plaça Constitució, 1
Telèfons:
  • 96 463 62 46
Horari: De dilluns a divendres, de 09.00 14.00 i de 17.00 a 21.00 h
Centre Matilde Salvador

Centre Matilde Salvador

Adreça: C/ Mestre Serrano, 42
Telèfons:
  • 96 198 87 96
Horari: De dilluns a divendres: 09.00-14.00 / 17.00-22.00
Representants
Representant al consell plenari: Sergio Gómez Martínez (Regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Aldaia)
Suplents: Sergio Gómez Martínez
Dades Demogràfiques (any 2019)
Habitants 31492
Joves 5609 (17%)
Associacions Juvenils 4
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 31492 15288 15357
Joves (15-19) 1469 683 786
Joves (20-24) 1674 804 870
Joves (25-29) 2466 1303 1163