Municipi

Dades membre

Moncada

Regidoria de Joventut - Ajuntament de Moncada
CIF: P-4617300-A
Adreça: C/Major, 63
CP: 46113
Centres

Centre d'Informació juvenil

Adreça: C/ Major, 28-baix
Telèfons:
  • 961301571
Fax: 961301571
Horari: Mati: dilluns a divendres 10:00 a 14:00 h. Vesprades: dilluns a dijous 17:00 a 20:00 h
Representants
Representant al consell plenari: Irene Ruiz Torres (Regidora de joventut)
Dades Demogràfiques (any 2016)
Habitants 22802
Joves 3680 (16%)
Associacions Juvenils 3
Socis Juvenils 237 (133 Dones, 104 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 22802 11550 11252
Joves (15-19) 1124 544 580
Joves (20-24) 1317 663 654
Joves (25-29) 1239 596 643