Municipi

Dades membre

Sagunt

Ajuntament de Sagunt
CIF: P4622200F
CP: 46520
Centres
Casal Jove Port de Sagunt

Casal Jove Port de Sagunt

Adreça: Carrer Vent de Marinada, s/n - Port de Sagunt
Telèfons:
  • 96 268 34 39
  • 697602243 (Whatsapp)
Horari: Dilluns a dissabte de 9 a 21 hores
Centre Juvenil Espai DINA

Centre Juvenil Espai DINA

Adreça: Carrer Albalat, 1. 46500 SAGUNT
Telèfons:
  • 96 265 58 80
  • 96 266 0250
Fax: 96 265 58 56
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i de 17 a 19 hores
Representants
Representant al consell plenari: Guillermo Sampedro Ruiz (Regidor de Joventut)
Dades Demogràfiques (any 2010)
Habitants 70537
Joves 10687 (15%)
Associacions Juvenils 0
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 70537 35268 35269
Joves (15-19) 2960 1391 1569
Joves (20-24) 3537 1769 1768
Joves (25-29) 4190 2087 2103