Municipi

Dades membre

Paterna

Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Paterna
CIF: P4619200A
Adreça: Plaça Enginyer Castells, nº 1
CP: 46980
Centres
Casa de la Joventut

Casa de la Joventut

Adreça: Parc Central - Entrades per carrer Rabosar i Rei en Jaume I
Telèfons:
  • 961370103
  • 961100421
Horari: De dilluns a divendres de 11 a 13:30h i de 17 a 20:30h
Representants
Representant al consell plenari: Roberto Usina (Regidor de Joventut)
Dades Demogràfiques (any 2003)
Habitants 51491
Joves 12519 (24%)
Associacions Juvenils 14
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 51491 6394 6125
Joves (15-19) 3353 1739 1614
Joves (20-24) 4302 2196 2106
Joves (25-29) 4864 2459 2405