Municipi

Dades membre

Picanya

Ajuntament de Picanya
CIF: P4619500D
Adreça: Pl.Major, 16
CP: 46210
Centres

Punt d'Informació Juvenil

Adreça: Pl. Major, 16
Telèfons:
  • 961594460
  • 961592686
Fax: 961591846
Horari: 00
Representants
Representant al consell plenari: Mario Guillen i Rodríguez (Regidor de Joventut)