Municipi

Dades membre

Manises

Ajuntament
CIF: P-4616100-F
Adreça: Francisco Valldecabres, 1
CP: 46940
Representants
Representant al consell plenari: Irene Camps Soriano (regidora de joventut)