BANNER ALARGADO

LA CAMPANYA EN IMATGES

JO CONTROLE ! ... LA INFORMACIÓ T'AJUDA A TENIR CONTROL SOBRE LES TEUES RELACIONS SEXUALS

dijous, 14 d’octubre de 2021
JOVES - Creatividad secundaria_JoControle_IG+FB

Sí, tu controles quan escoltes , t'informes i raones . La informació t'ajuda a tenir control sobre les teues relacions sexuals, i a ser coneixedor dels possibles riscos i els plaers de mantenir-les

Amb el nostre servei d’informació, orientació i assessorament per a la joventut en matèria de sexualitat, recursos anticonceptius i salut psico-afectiva els teus dubtes acabaran

Informa’t

Telèfon i WhastApp: 669 930 981 De 18 a 20 h

#JovesSex #HortaSud #LaInformacióEsPlaer