Novetats

08 de març de 2019

Ajudes lloguer 2019 per a joves

T'interessa!
Ayudas lloguer 2019 Afavorir l'accés a habitatges en lloguer, així com també facilitar el primer accés als joves Termini fins al 8 de març inclusivament.
Cartel alquiler vivienda 2019 vcià

Ayudas lloguer 2019

Afavorir l'accés a habitatges en lloguer, així com també facilitar el primer accés als joves

Termini fins al 8 de març inclusivament.

 

Ajudes a Joves per al lloguer.

Els  menors de 35 anys podran sol·licitar la subvenció que podrà aconseguir el 50%  de la renda de lloguer.

Excepcionalment podran formar part de la unidat de convivència persones majors de 35 anys que siguen dependents.

 

Ayudas al lloguer d'habitatge.

Fins un 40% del lloguer, fins a un màxim de 2.880 euros anuals.

Y  fins un 50% si tots els  membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys, fins a un màxim de 3.600 euros anuals.

 

Tota  la informació:

http://www.habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2019

http://www.habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2019?fbclid=IwAR0LsceTJ0OtSjTMwTf6TZjVQY3Uok3glt-mQftMY1vu5pfhFYIpd0B6nTY

http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/167533117/Gu%C3%ADa_informativa_ayudas_alquiler_viviendas_2019_CS.pdf/e50e6817-60b0-430e-8e03-42cff57ece56

Qui organitza

Generalitat Valenciana.