Novetats

27 de març de 2019

Subvencions de Participació Ciutadana 2019

Joves.net
Subvencions de Participació Ciutadana 2019 (Entitats Ciutadanes i Entitats Locals de fins a 5.000 hab., i de més de 5.000 habitants).
Pilotes_FHS

Subvencions de Participació Ciutadana 2019 (Entitats Ciutadanes i Entitats Locals)

- Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, durant l'exercici 2019.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16280

- Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana de fins a 5.000 habitants per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, durant l'exercici 2019.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19282

- Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana de més de 5.000 habitants per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, durant l'exercici 2019.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=13584

Qui organitza

Generalitat Valenciana