Novetats

07 d’abril de 2021

Curs Primers Auxilis

Moncada
Curs de 40h impartit per Creu Roja. Semipresencial: 25h online i 15 presencials (dissabtes de 9 a 14h.)
CURS PPAA 2021 RETALLAT

Edat: mínim 17 anys complits al començament del curs.

Preu: 30€ (sense descompte)

Inscripció:  on line www.moncada.es A PARTIR DEL 23 DE FEBRER

Pagament: se genera autoliquidació on line i se paga al banc

Informació: [email protected]; Telf.: 961301571

Documentació (cal adjuntar-la en PDF en el moment de fer la inscripció):

DNI

Justificant de pagament 

Carnet jove o Títol de família nombrosa  (si cal per a justificar descompte) 

Qui organitza

Centre d'informació juvenil - Ajunt. Moncada

Carrer Major, 28 46113 Moncada

[email protected] 

Telf.: 961301571