Sexualitat Què és la sexualitat? Per què els xics i les xiques són diferents en el sexe? Per què és necessaria l'educació sexual? Què es l'orientació sexual?
Què es la masturbació? Uno aprende... Telèfons i adreces útils Centres de planificació familiar Bibliografia

Xics i xiques són diferents. És evident. Però en molts aspectes són iguals. En primer lloc tots som persones sexuades. La societat ens educa per a ser home o dona, per a establir relacions de desigualtat i discriminació d'un sexe per l'altre (ací està moltes vegades l'origen de la violència domèstica, agressions sexuals, violacions... cap a les dones).

El respecte en la sexualitat és fonamental: si una dona diu no, davant una proposta sexual, és que no. No insistisques més, pots estar creant angoixa, tensió en la teua companya.

Les vivències de la sexualitat depenen fonamentalment de la cultura. La nostra és occidental, judeocristiana, i en trets generals és antisexual i sexista.
Els xics i les xiques són iguals davant la llei, però per raó de pertànyer a un sexe o altre, encara hui, existixen diferències sobre com pensa la societat que han de comportar-se els xics i les xiques. Açò s'anomena rol sexual o de gènere.
La consciència de pertànyer a un sexe o altre es dóna prompte, al voltant dels 18 mesos de vida, i açò s'anomena identitat sexual. Quan eixa identitat sexual no es correspon amb la nostra imatge o esquema corporal ho anomenem transexualitat.

Per què la primera vegada dol tant en les xiques?

El dolor és una sensació molt personal. Existixen llindars dolorosos en les persones, però les vivències són úniques. Hi ha dones que davant una mateixa experiència, com és la primera vegada, no senten res i no tenen perquè tindre dolor.

La penetració no pot ser forçada, o realitzar-la amb por (a quedar-se embarassada o temor a què em faça mal, o senta dolor) ja que són incompatibles amb l'excitació sexual de la dona i la lubricació vaginal. Tota penetració vaginal, siga la primera o no, haurà de ser desitjada per la dona. Tota penetració vaginal comporta risc d'embaràs per a la dona. L'únic mitjà per a evitar l'embaràs i les malalties de transmissió sexual és la utilització del preservatiu en cada relació vaginal/anal. No val que te la pose un poquet ….. i després me'l pose.

Per què alguns xics es corren tan prompte?

Per qüestions educatives i per qüestions de la seua fisiologia.
Se'ns diu que hem de ser els primers en els estudis, en les pràctiques esportives, etc. També se'ns condiciona que "el temps és or" cal aprofitar el temps al màxim com veiem són missatges de rendibilitat més que de plaer o viure, o sentir sensacions.
Tot açò, més l'aprenentatge de la masturbació ràpida, fa que el baró quan està amb altra persona, s'accelere, es pose nerviós… i inevitablement sense desitjar-ho es córrega. Açò s'anomena ejaculació precoç o ràpida. No té per què ser un problema. El xic amb les seues pràctiques coitals, s'adapta al ritme. I si no és així consulteu en els centres de planificació familiar, amb el sexòleg/a i vos indicarà com resoldre l'ejaculació precoç. .