Sexualitat Què és la sexualitat? Per què els xics i les xiques són diferents en el sexe? Per què és necessaria l'educació sexual? Què es l'orientació sexual?
Què es la masturbació? Uno aprende... Telèfons i adreces útils Centres de planificació familiar Bibliografia

També és coneguda com la inclinació sexual. L'expressió indica, principalment, si l'activitat sexual que té un individu és amb

  • Persones de diferent sexe (heterosexualitat).
  • Del mateix sexe: homosexualitat masculina (gais) i femenina (lesbianes).
  • De dos sexes (bisexualitat).

La bisexualitat, l'homosexualitat femenina o lesbianisme, l'homosexualitat masculina són variants del desig sexual de les persones, no són malalties. Obligar que algú es comporte de manera contrària a la seua naturalesa sí, posa en perill la salut i l'equilibri psicològic de les persones.

És un error freqüent associar homosexualitat amb transvestisme (persones que imiten gestos, comportaments i vestits del sexe oposat) i transexualitat (persones que han nascut biològicament d'un sexe i se senten d'altre).

Transsexual masculí (dona biològica que se sent i viu com un baró i desitja ser-ho. Per això s'hormonen, s'operen els pits i a vegades, també els genitals).
Transsexual femenina (baró biològic que se sent i viu com dona. Desitja ser dona, per això s'hormona, es vist i fins i tot s'intervé quirúrgicament).

En la pubertat i en la preadolescència és quan pren consciència de l'orientació sexual. L'heterosexualitat és l'orientació sexual majoritària, però no l'única. Açò s'oblida freqüentment i amb això es contribuïx que molts jóvens i adolescents homosexuals se senten discriminats i reprimits.

I si tinc una pràctica homosexual? I heterosexual?

No és el mateix orientació sexual que pràctiques sexuals. Les pràctiques homosexuals són aquelles relacions eròtiques que es donen entre dos persones del mateix sexe, ja siguen homes o dones. Estes pràctiques les realitzen, habitualment, gais o lesbianes, però també poden donar-se en persones heterosexuals. No cal confondre el que es fa amb què s'és. De la mateixa manera una persona homosexual pot tindre pràctiques sexuals heterosexuals.