Sexualitat Què és la sexualitat? Per què els xics i les xiques són diferents en el sexe? Per què és necessaria l'educació sexual? Què es l'orientació sexual?
Què es la masturbació? Uno aprende... Telèfons i adreces útils Centres de planificació familiar Bibliografia

La masturbació és la pràctica sexual més freqüent, en l'adolescència. La practiquen dones i hòmens. Encara hui pensen que pot ser perjudicial per a la seua salut. També es practica en la infància, en la preadolescència, adultesa i vellesa.
Algunes persones encara seguixen dient barbaritats tals com que si et masturbes t'ixen grans, que es perd energia física i psíquica, i que només és pròpia de fadrins/es i jóvens.
Amb tot això han aconseguit que alguns/es persones se senten culpables per la pràctica de la masturbació, encara que la veritat és que no produïx cap problema o malaltia.

  • La masturbació o autoerotisme és una forma d'autoconeixement.
  • Possibilita el plaer i l'orgasme
  • Es practica en totes les èpoques de la vida.

Per què moltes xiques no admeten que es masturben?

Perquè al llarg de la història, en la nostra cultura s'ha negat sistemàticament el plaer de la dona. La sexualitat de la dona ha estat lligada a la reproducció, per sort, es descobriren els mètodes anticonceptius, i les dones pogueren deslligar-se de la seua sexualitat i del seu plaer. Les normes socials i per tant també la sexualitat, estan lligades a la cultura on u naix i es desenvolupa com a persona. La nostra és judeocristiana, i per tant, negadora de la sexualitat, reprimint encara més a les dones que als hòmens. És l'anomenat doble codi moral, un aplicat a les dones i altre als barons. Un xic que mostra i parla de la seua sexualitat és considerat "molt home". Una xica o dona que parla i expressa la seua sexualitat, socialment és considerada "una puta", "una porca"…
Com veiem són valoracions socials i culturals les que han fet que les dones tradicionalment no admeten les seues pràctiques sexuals.