Imagen Novetat
Borsa Escola d'estiu i campament
Data Novetat
Municipis
Silla
Resumen Novetat

 des del dia 16/05/2023 fins al dia 05/06/2023 per Seu electrònica.

 

 

DOCUMENTS QUE S'HAN DE PRESENTAR

 • Sol·licitud d'admissió a proves selectives
 • Justificant del pagament dels drets d'examen. Acreditació d'haver pagat l'autoliquidació
  • El pagament es podrà realitzar amb targeta com una compra en línia o per depòsit bancari.
  • Per a la realització del pagament de l'autoliquidació haurà d'accedir a la plataforma de Serveis Telemàtics de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Silla amb el seu certificat digital, a través del següent enllaç: eTributa. En l'apartat de “Llistat de documents informatius del tràmit”, es troba disponible un manual bàsic de com realitzar el pagament de l'autoliquidació.
 • Memòria
 • Còpia de la titulació acadèmica
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Certificat de vida laboral emés per la TGSS
 • Curriculum vitae
 • Fulla d'autobaremació
 • Documentació acreditativa de mèrits

 

Ací trobaràs el procediment a cadascuna de les dos borses:

CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A MONITOR/A DE TEMPS LLIURE CAMPANYA DE ESTIU 2023

CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A MONITOR/A DE TEMPS LLIURE ESCOLES D'ESTIU ESPORTIU 2023

Imagen Novetat
Borsa Escola d'estiu i campament