Últimes novetats
Cursos de formació per a la dinamització juvenil
Curs bàsic de formació de 30 h de duració. Planificació de l'activitat educativa, dinàmica de grups, jocs grupals, intel·ligència emocional…
Taller bàsic per a conèixer jocs de taula per a diferents edats ...
Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que se encuentren en el rango de edad entre 12 y 32, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.