Avís legal

Llija atentament el següent avís legal relatiu al lloc web del Consorci Intermunicipal Xarxa JOVES.net (www.joves.net), d'ara endavant Xarxa JOVES.net.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

1. Introducció

El present Avís Legal regula l'ús de la pàgina web www.joves.net (d'ara endavant, la pàgina web) titularitat de la Xarxa JOVES.net, amb CIF V97197289 i domicili social en C/ Ramón i Cajal 1, 46900 de Torrent a València (Espanya).

L'accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per les persones usuàries.

2. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de totes les condicions i termes d'ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d'ús d'aquesta, recollides en l'esmentat Avís, poden patir modificacions.

La Xarxa JOVES.net, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible en la pàgina web, indicant la data de l'última actualització en la part superior del document. Si vosté continua fent ús dels serveis prestats en la pàgina web, una vegada modificades les condicions d'ús d'aquesta, s'entendrà que accepta les modificacions realitzades en aquestes.

3. Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. La Xarxa JOVES.net, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar a les Persones usuàries per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha sigut dissenyat el website.

4. Obligacions de l’usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d'accés i ús d'aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d'actuació en perjudici de la Xarxa JOVES.net, i contrària al present Avís Legal.

La persona usuària es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringisquen els drets de la Xarxa JOVES.net, o de tercers, o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d'altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l'ús d'aquest web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

2) Realitzar, usant els continguts d'aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

3) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d'aquesta pàgina web.

5. Actualitat

La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seua última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest website.

6. Propietat intel·lectual

La Xarxa JOVES.net permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per l'instrument legal CC BY SA de Creative Commons, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradiga amb la llicència o avís que puga tindre una obra i que és la que preval.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, i modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que al seu torn transposa la Directiva 2013/37/UE), regulen la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa,

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Citar sempre la font de la informació.
  • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Cal esmentar sempre la font: Xarxa JOVES.net llevat dels casos en què hi haja una llicència específica, on caldrà reconèixer-ne l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació.

7. Marques registrades

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques i símbols distintius de la Xarxa JOVES.net en publicacions i webs que no siguen participats o patrocinats per esta institució. Estos elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Xarxa JOVES.net i estan protegits per la legislació vigent aplicable. 

8. Política de Privacitat

Si vol conéixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades llija atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

9. Política de Cookies

Si vol conéixer la nostra política de Cookies llija atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

10. Responsabilitat

La persona usuària serà l'únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

La Xarxa JOVES.net, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l'empresa, dels retards o bloquejos en l'ús d'aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics.

La Xarxa JOVES.net, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que pogueren derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que pogueren aparéixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, la Xarxa JOVES.net, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguen visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de la Xarxa JOVES.net , seguint el procediment establit en l'apartat 9 d'aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l'existència de relació entre la Xarxa JOVES.net, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de la Xarxa JOVES.net, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d'elles. La Xarxa JOVES.net, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seua pàgina web.

La xarxa JOVES.net, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre mal que no siga directament imputable a ella.

La xarxa JOVES.net, s'eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens pogueren instal·lar en el disc dur de l'ordinador de l'usuari.

11. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calga efectuar hauran d'enviar un correu electrònic a [email protected] o enviar una comunicació escrita a Xarxa JOVES.net, C/ Ramón i Cajal 1, 46900 de Torrent a València (Espanya).

Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest website i totes les relacions que pogueren derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l'accés o la utilització d'aquest website serà de competència dels tribunals de València.

PROTECCIÓ DE DADES

Si vol conéixer la nostra política de protecció de dades llija atentament la nostra POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

POLITÍCA DE COOKIES

Si vol conéixer la nostra política de Cookies llija atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE

Les dades identificatives de la Xarxa JOVES.net són:

CIF V97197289

Pot contactar amb nosaltres mitjançant:

Telèfon: (+34) 961599800 i Correu-e: [email protected]