Descripció

El servei de transparència del Consorci Xarxa JOVES.net pretén donar compliment amb les obligacions de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.